کوفی بودن را باطل کنیم

عزیزانم

بیائید اینبار عاشورایی عمل کنیم.عاشورا بدون کوفه.عاشورا باآزادگی و معرفت.عاشورایی بسازیم که در آن از نامردی خبری نباشد.عاشورایی برای امسال.

حسین را ما دعوت کردیم. نکردیم؟ما خواستیم تا ناجی ما شود. ما خواستیم تا بیاید و رنگ استبداد را از سرزمین استبداد زده مان پاک کند.امروز می فهمم مردم کوفه چگونه بودند و آن سالها در عراق چه گذشت.کاش همانگونه که با رشادت هامان و تظاهراتمان به جهان ثابت کردیم ایرانی زیستن را ،به خودمان هم ثابت کنیم کربلایی بودن را.غیر کوفی بودن را. کوفیان در گذر 1400 سال هرگز نامی به نیکی نداشته اند چون خیانت کردند.چون دروغ گفتند.چون به آنچه گفتند ایمان نداشتند که ایمان به انسان جرات می دهد وهیچ چیز مخرب تر از بی ایمانی نیست….

همیشه می شنیدم ایرانی ها خوش استقبال و بد بدرقه هستند.این ما هستیم که می توانیم تغییر دهیم تمام ذهنیت های پوچ ازایران را.آنگاه که زمان بگذرد ما هستیم و فرزندانمان سربلند از این همه رشادت .سربلند زندگی کنیم. ما می توانیم… تنها اگر در سخت ترین لحظات پایداری کنیم و شانه به شانه هم، آنان را که به خود خواندیم به خود وا نگذاریم که اگر چنین شود فردا سیاهتر خواهد بود…یقین کن.

تن به ذلت سیاستمداران مستبد ندهیم.

ایرانی بودن را زندگی کنیم که سبز خواهیم شد

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s