دولت امید

در دوره اصلاحات، خاتمی همیشه دلش می خواست کارهای بزرگ بکند، کارهای نابی کرد اما همیشه آنچه که توقع داشتیم را نمی گفت و گفتیمش؛ دولتِ شرمنده. در دوره کودتا یک احمدی نژاد بود و یک دهانِ بزرگ بود و یک دوربین و یک سالارِ انکار، گفتیمش دولتِ دروغ. موسوی اما با مردمی که رای و امید از دست داده اند،همیشه از امید و آینده ی روشن می گوید: او رئیس جمهورِ در حصر است و دولتش دولتِ امید

مسیح علی نژاد

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s